Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 06 Mart 2021
Beğen 1

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 5 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye,sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982`de “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile kurulmuştur.

 

İzmir, gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Türkiye nin öğretmen eğitimi açısından en önemli kentlerinden birisi olmuştur. 1952 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsünün kapatılıp yerine yeni bir öğretmen okulu açılmasına karar verildiğinde, yer olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından el konarak Yatılı Kız Öğretmen Okuluna dönüştürülen, günümüzde dekanlık binası olarak hizmet sunan ve Buca nın önde gelen ailelerinden Rees ailesince 1890 ların sonlarına doğru inşa edilmiş olan köşk seçilmiştir. İçerisinde bulunan bitki ve hayvan türleri ile son derece önem taşıyan bir bahçede yer alan Rees Köşkü, restore edilerek 30 Kasım 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. Okulun açıldığı ilk yıl Fen Bilgisi alanında yönetici kadro ile birlikte 9 öğretmen ve 60 kız öğrenci bulunmaktadır. 1960 yılından başlayarak Enstitünün öğretmen, öğrenci ve bölüm sayısında önemli bir artış yaşanmış, aradan geçen on yıl içerisinde altı bölüm ile birlikte öğretmen sayısının 62 ye, öğrenci sayısının 623 e yükselmesi üzerine yeni binaların inşa edilmesi yoluna gidilmiştir.

 

İlk on yıl boyunca kurumun kapasitesiyle uyumlu bir biçimde gelişme gösteren bölüm ve öğrenci sayısı, 1974 yılından sonra Türkiye nin genel siyasal ve kültürel ikliminin sonucu, mektupla öğretmen yetiştirme uygulamasıyla öğrenci sayısında gözlenen artış ve sıkça değiştirilen öğretmen kadrosu yüzünden aşınmaya uğramıştır. Ortaokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan üç yıllık eğitim enstitülerinin 1978-1979 öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla sürelerinin dört yıla çıkarılması ile birlikte, İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsünün adı İzmir (Buca) Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilerek liselere de öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür.

 

2547 sayılı YÖK yasası ile birlikte, Buca Yüksek Öğretmen Okulu, 20 Temmuz 1982 de Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline gelmiştir. Bu düzenleme ile İzmir Yabancı Diller Yüksekokulu, bu fakültenin ilgili bölümüne aktarılmış, Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi Bölümü ile birleştirilmiştir.

 

1982 de Eğitim Fakültesi adını almasından sonra, kendisine bağlı olarak eğitim veren Demirci Eğitim Yüksek Okulunun, 1992 yılında yeni kurulan Celal Bayar Üniversitesine; Denizli Eğitim Yüksek Okulunun da aynı yıl kurulan Pamukkale Üniversitesine bağlanması ile bu kurumlar Buca Eğitim Fakültesinden ayrılmıştır.

 

Buca Yüksek Öğretmen Okulunun Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline dönüşmesinden sonra, burada görev yapan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öğretim görevlisi unvanı ile görevlerini sürdürmüşlerdir. Fakülte adını almasından sonra kurum 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 197 öğretim görevlisi ile eğitim-öğretime devam etmiştir.

 

Buca Eğitim Fakültesi 2017-2018 öğretim yılı başında 202 kadrolu öğretim elemanı (42 profesör, 36 doçent, 54 doktor öğretim üyesi, 31 öğretim görevlisi, 41 araştırma görevlisi) ve 6355 öğrencisiyle 9 bölümde (21 anabilim dalında lisans) eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar‘dır.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Kuruluşunda,
Ege Üniversitesi`nden

 • Güzel Sanatlar Fakültesi,
 • Hukuk Fakültesi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
 • Tıp Fakültesi,
 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü,
 • Adalet Yüksekokulu,
 • Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu;

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı`ndan

 • Buca Eğitim Fakültesi,
 • Denizli Mühendislik Fakültesi,
 • İlahiyat Fakültesi,
 • Demirci Eğitim Yüksekokulu,
 • Denizli Eğitim Yüksekokulu,
 • İzmir Meslek Yüksekokulu;

Kültür ve Turizm Bakanlığı`ndan

 • İzmir Devlet Konservatuvarı;

Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi`nden

 • Muğla İşletmecilik Yüksekokulu

Dokuz Eylül Üniversitesi`ne geçti.

 

Yeni kurulan

 • Fen Edebiyat Fakültesi,
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,
 • Eğitim Yüksekokulu,
 • Sanat Eğitimi Yüksekokulu

olmak üzere Üniversitemiz toplam 24 birimle eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.

 • 1983 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurularak faliyete geçerken Sanat Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır.
 • 1987 yılında Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte;
 • Yeni kurulan Denizli Meslek Yüksekokulu,Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Arastırma ve Uygulama Merkezi (BİMER),
 • Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER),
 • 1988`de Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,1989`da Muğla Meslek Yüksekokulu,
 • Avrupa Topluluğu Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER),
 • 1990″da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Meslek Yüksekokulu,
 • 1991″de Fen Edebiyat Fakültesi ile Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) faaliyete geçmiştir.

9 eylül üniversitesi

Ege Bölgesinin 5 büyük iline (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla) yayılan Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılında

 • 13 fakülte,
 • 5 enstitü,
 • 13 y&uumuuml;ksekokul,
 • 6 merkez,
 • 4 bölüm

olmak üzere toplam 41 birime ulaştı.

1992 yılında Ege Bölgesindeki 4 yeni üniversitenin kurulmasına destek veren Üniversitemizden,

 • Aydın`daki Veteriner ve Ziraat Fakülteleri ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesine,
 • Muğla`daki İşletmecilik ve Meslek Yüksekokulları Muğla Üniversitesi`ne,
 • Manisa`daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Celal Bayar Üniversitesi`ne,
 • Denizli`deki Tıp , Mühendislik Fakülteleri ile Eğitim ve Meslek Yüksekokulları Pamukkale Üniversitesine

bağlandı.

1992 de

 • Torbalı Meslek Yüksekokulu,
 • İşletme Fakültesi,
 • Hemşirelik Yüksekokulu,
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
 • Onkoloji;Hemodiyaliz-Transplantasyon,
 • Güzel Sanatlar Enstitüsü,
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü,
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden ayrılan Mimarlık Fakültesi,

1995 de

 • Tekstil,
 • Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi (TEKBOYAM),

1997 de

 • Yabancı Diller Yüksekokulu,

1998 de

 • Kafkasya-Orta Asya Akeoloji Araştırma Merkezi (KOMER),
 • Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JENARUM),
 • Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM),

2001 de

 • Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM),
 • İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma ve Uygulama Merkezi(İRAMER),
 • Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER),

2002 de

 • Beyin Dinamiği Multi-disipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi,

2004 de

 • Hukuk Araştırmaları Merkezi,
 • Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi,

2005`de

 • Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi,

2006 da

 • Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Akademik Acil Tıp ve Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Kalite Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi,
 • Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi,

2007 de

 • Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

2008 de

 • İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi,

2009 da

 • Batı Anadolu Seramiği Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi ,
 • Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,
 • Foça Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
 • Seferihisar Fevziye Hepkon  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuş ve
 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik Fakültesine  dönüştürülmüştür.

2010 da

 • Fen-Edebiyat Fakültesinin adının Fen Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Edebiyat Fakültesi ile
 • Kalp Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

2011 de

 • Kemik Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş,
 • Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatılmış,
 • Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Fakültesine dönüştürülmüştür.

2012 de

 • Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Ulusal Klinik Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma  Merkezi,
 • Bergama Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

2013 de

 • Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş,
 • İlahiyat Fakültesine bağlı olarak kurulan İlahiyat Meslek Yüksekokulu kapatılmıştır.

2014 de

 • Efes Meslek Yüksekokulu,
 • Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Karın Zarı Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
 • Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi kurulmuştur.
 • İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezinin adı İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.

2015 de

 • Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
 • Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuş,
 • Hemodiyaliz-Transplantasyon Enstitüsünün adı İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.

2016 da

 • Tekstil Hazır Giyim ve Boya Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatılmış,
 • Ceza Hukuku ve Kriminoloji  Araştırma  ve Uygulama Merkezi,
 • Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi bugün

 • Alsancak,
 • Balçova,
 • Buca,
 • Karabağlar,
 • Narlıdere,
 • Torbalı,
 • İnciraltı,
 • Urla,
 • Seferihisar,
 • Foça,
 • Bergama
 • Selçuk

olmak üzere 12 değişik yerleşim biriminde

 • 15 Fakülte,
 • 4 Yüksekokul,
 • 7 Meslek Yüksekokulu,
 • 1 Konservatuvar,
 • 10 Enstitü ve
 • 57 Uygulama ve Araştırma Merkezi;

3.326 akademik personeli (29.06.2016 itibariyle)  ile 66.341 öğrenciye (29.06.2016 itibariyle) eğitim hizmeti vermektedir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Resmi Web sitesi: http://www.deu.edu.tr/

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz