Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 25 Mayıs 2020
Beğen 1

Reform

Reform

Reform, Reform Nedir?, Reform’un Nedenleri, Reform’un sonuçları, Rönesans, Protestanlık,Karşı Reformasyon, Reform ve Rönesans, Reform nedenleri, Reform sonuçları,Reform hareketleri pdf, 1555 Ogsburg Antlaşması,1598 Nant Fermanı, 30 Yıl Savaşları ( Almanya’da Reform) Yedi Yıl Savaşları (1756–1763), 1863 Paris Antlaşması, Reform sebepleri,Reform ile ilgili bilgiler, Reform sebep ve sonuçları,Reform ne demek,  Reform nedir özellikleri nelerdir, hakkında bilgiler sunuyoruz.

 

Reform, 16. yüzyılda başlatılarak tüm Avrupa’yı etkilemiş ve Katolik Kilisesi’ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Katolik Kilisesi’nin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması birçok din adamının tepkisini çekmiş ve reform hareketlerine yol açmıştır. Katolik Kilisesi’nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir.

 

Reform’un Nedenleri 

* Katolik Kilisesi’nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.

* Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil’in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.

* Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya başlanması.

* Endülüjans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

* Rönesans hareketlerinin etkisi.

* Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya’da siyasal birlik olmaması ve Almanya’daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi.

1517’li yıllarda Reform düşüncesi Almanya’da Martin Luther tarafından ortaya atıldı. Sonunda Luther’in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve Katolikler arasında mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile sona erdi (1555). Buna göre; Protestanlık Mezhebi ve Kilisesi kesin olarak kabul edilmiştir.

 

Alman prensleri istedikleri mezhebi seçme ve kendi topluluklarına kabul ettirme konusunda serbest oldular. Prensler, kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hâkimi haline geldiler. Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların başka yerlere göç etmesine izin verildi. Almanya’da başlayan Reform hareketleri İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelere de yayılmıştır.

 

 

Reform’un Sonuçları 

* Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks Mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.

 

* Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.

 

* Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.

* Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.

 

* Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.

* Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa’da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ’da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesini engellemiştir.

* Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.

* Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.

* Reform hareketleri, Avrupa’yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken’in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.

* Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Hıristiyan’dı. Osmanlı Devleti bunlara inanç ve din konularında serbestlik tanıyarak geniş haklar verdi. Osmanlı’da dini bakımdan bağımsız olan Hıristiyan Toplumu, Avrupa’daki mezhep kavgalarından etkilenmedi. Bunda Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan halkı kilisenin suiistimallerine karşı koruması etkili olmuştur.

 

 

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

– Reformun sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

– Katolik Alman İmparatoru ile Protestan Alman Prensleri arasında başlayan savaşlara; Fransa, İsveç, Danimarka ve İspanya’da katılmıştır. (İspanya Almanya’nın yanında)

– Fransa Katolik olmasına rağmen Almanya’nın güçlenmesini önlemek için Almanya’nın karşısında yer almıştır.

– Bu savaşlar sonunda Alman İmparatoru yenilmiş, Protestan Alman Prensleri kazanmıştır.

 

1648 Westfalya Antlaşması

– Protestanlık Almanya’da tamamen serbest bırakılmıştır.

– Almanya birçok Prensliğe bölünmüştür.

– Fransa, Almanya’dan Alses Loren bölgesini almıştır.

– 1609’da kurulmuş olan Hollanda’nın bağımsızlığı onaylandı.

NOT: Bugünkü Almanya’nın temelleri atıldı. (Küçük prensliklerden Prusya Dükkalığı)

Önemli Not: Protestan adı, Papa Ve Katolik Kilisesinin uygulamalarının Protesto edilmesinden gelmektedir.

 

1555 Ogsburg Antlaşması

Protestan Alman prensleri ile Katolik Alman imparatoru arasında yapılmış olup, PROTESTANLIK resmi din olarak kabul edilmiştir.

 

1598 Nant Fermanı

Kalvenizm, Fransa’da serbest bırakılmıştır.

 

30 Yıl Savaşları ( Almanya’da Reform)

Martin Luther önderliğinde başlayan hareket direk Kiliseyi hedef almaktaydı. Çünkü mevcut İncil’le Kilisenin uygulaması tersti. Papa, Luther’i AFOROZ etti. Luther İncili Almanca’ya çevirdi ve yaydı. Sonuçta 30 Yıl Savaşları Almanya’da başladı.

 

Yedi Yıl Savaşları (1756–1763)

– Avusturya Veraset Savaşları sonunda yapılan Ekslaşapel Antlaşması Avrupalı Devletleri memnun etmedi.

– Yedi Yıl Savaşları önce Avrupa’da; Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya ve Alman prenslikleri tarafından yapıldı. Savaş daha sonra İngiltere’nin katılmasıyla Okyanuslara ve SÖMÜRGELERE yayıldı.

– Yedi Yıl Savaşları daha sonra İngiltere-Fransa savaşına dönüştü ve savaşı kazanan taraf İngiltere oldu.

 

1863 Paris Antlaşması

– Fransa, Amerika ve Hindistan’daki sömürgelerini İngiltere’ye bıraktı.

 

NOTLAR: Yedi Yıl Savaşları sonunda Fransa zayıflamış İngiltere toprak bakımından çok zenginleşmiştir.

– Bu savaşlar Fransa’da ihtilalin başlamasına neden olmuştur.

– İngiltere’de ise Amerika’da bulunan 13 kolonisi ile arasının açılmasına neden olmuştur.

– Prusya ise Avrupa’nın en güçlü kara devleti haline gelmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz